fbpx

תוספות בנייה

תוספות בנייה עונות על הצורך של משפחות רבות הרוצות להרחיב את דירתן מבלי לעבור דירה.
אנו, חברת נומה יזמות ובניה , מבצעים תוספות בנייה לפי הצורך ועבודות להרחבת דירות. כמו-כן, נשמח לתת את הייעוץ הנכון בכל הקשור לתוספות בניה, יעוץ הנדסי, יעוץ אדריכלי, יעוץ משפטי ואישורי התרים מהרשויות.

פרויקטים לדוגמה